BoFestival són experiències artístiques de PROXIMITAT AMB caràcters diversos, multisensorials, site-specific, interculturals, interdisciplinaris, intergeneracionals en diàleg amb la natura, els llocs, les persones i tot el que habita un territori.Volem donar espai a la creativitat, els processos creatius i a tot el que ens porti a crear relacions entre persones, paisatge, natura, art i comunitat.

Terrenys on arrelar la creativitat i fer accessible la creació contemporània de qualitat I VINCULACIÓ.

El nostre objectiu és apropar i posar a l’abast el pensament contemporani d’una manera sostenible. Despertar la creativitat i les diferents maneres de mirar, sentir i compartir. Volem repensar i impulsar sinergies col·laboratives. Treballar amb comunitats resilients i diverses connectant les persones amb la natura, inspirant la consciència pel món que compartim.

BoFestival camina de manera permeable entre l’art i la natura i la natura de l’art.

què és